previous pauseresume next

پرسش های متداول

 

 

عضویت )

۱-شرایط عضویت برای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی چگونه است؟  

 ۲-شرایط عضویت برای کارمندان و اعضاء هیئت علمی چگونه است؟

۳-آیا کارمندان شرکتی و نیروهای طرحی دانشگاه  می توانند عضو کتابخانه شوند ؟

 ۴-پرسنل طرح نیروی انسانی دانشگاه چگونه  می توانند عضو کتابخانه شوند ؟  

۵-آیا پژوهشگران و افرادی که مدتی برای انجام پروژه تحقیقاتی با مراکز وابسته به دانشکاه همکاری  می کنند می توانند عضو کتابخانه مرکزی شوند؟ 

۶-آیا مدرسین حق التدریس می توانند عضو کتابخانه مرکزی دانشگاه شوند؟

۷-آیا دانشجویان سایر دانشگاه ها  نیز ﻣﻰتوانند عضوکتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شوند؟ 

  

۱-شرایط عضویت برای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی چگونه است؟

دانشجویان جدیدالورود در هنگام ثبت نام ، فرم مربوط به عضویت کتابخانه مرکزی را به همراه دیگر فرمﻫﺎی ثبت نام دریافت خواهند نمود و پس از تکمیل آن ، عضو کتابخانه مرکزی خواهند شد . برای این اعضا کارت عضویت صادر نخواهد شد و کارت دانشجویی بمنزله کارت کتابخانه محسوب می گردد .

 

۲-شرایط عضویت برای کارمندان و اعضاء هیئت علمی چگونه است؟

کارمندان (رسمی، پیمانی، قراردادی) و اعضاء محترم هیئت علمی با مراجعه به کتابخانه مرکزی و ارائه یک قطعه عکس و کپی آخرین حکم کارگزینی می توانند به عضویت کتابخانه در آیند.

 

۳-آیا کار مندان شرکتی و نیروهای طرحی دانشگاه  می توانند عضو کتابخانه شوند ؟

کارمندان شرکتی با مراجعه به کتابخانه مرکزی و ارائه معرفی نامه از کارگزینی محل خدمت خود، یک قطعه  عکس و همچنین کپی حکم کارگزینی یک نفر از همکاران رسمی به عنوان معرف ، می توانند به عضویت کتابخانه مرکزی درآیند.

 

۴- پرسنل طرح نیروی انسانی دانشگاه چگونه  می توانند عضو کتابخانه شوند ؟

پرسنل طرح نیروی انسانی با  مراجعه به کتابخانه مرکزی و ارائه معرفی نامه از کارگزینی محل خدمت خود ، یک قطعه  عکس بهمراه کپی حکم کارگزینی خود می توانند به عضویت کتابخانه مرکزی درآیند.

 

۵- آیا پژوهشگران و افرادی که مدتی برای انجام پروژه تحقیقاتی با مراکز وابسته به دانشکاه همکاری  می کنند می توانند عضو کتابخانه مرکزی شوند؟

پژوهشگرانی که در حال انجام پروژه مشترک با دانشگاه هستند  با ارائه معرفی نامه از یکی از مراکز تحقیقاتی می توانند از امکانات کتابخانه ها استفاده نمایند البته برای این افراد تنها یک شماره عضویت فعال خواهد شد و کارت کتابخانه صادر نمی شود.

 

۶- آیا مدرسین حق التدریس می توانند عضو کتابخانه مرکزی دانشگاه شوند؟

مدرسین حق التدریس با ارائه معرفی نامه از مدیر گروه مربوط و تکمیل فرم عضویت و  یک قطعه عکس می توانند برابر مدت زمان قرارداد ، به عضویت کتابخانه مرکزی در آیند

 

۷- آیا دانشجویان سایر دانشگاه ها  نیز ﻣﻰتوانند عضوکتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شوند؟ 

تنها دانشجویان دانشگاه اصفهان با ارائه معرفی نامه از کتابخانه مرکزی و کارت دانشجویی خود می توانند به عضویت کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درآیند .

 

تسویه حساب و تمدید عضویت )

۱-برای تسویه حساب با کتابخانه مرکزی چگونه اقدام کنیم ؟ 

۲-در صورتیکه کارت عضویت مفقود شود چه کاری باید انجام داد ؟

۳-چگونه کارت عضویت خود را که مدت اعتبار آن گذشته است تمدید کنم ؟  

 

  

۱- برای تسویه حساب با کتابخانه مرکزی چگونه اقدام کنیم ؟

همه اعضاء کتابخانه در زمان اتمام کار ، قرارداد و یا دوره دانشجویی می بایستی پس از بازگرداندن کتب و منابع امانتی خود با در دست داشتن کارت عضویت به کتابخانه مرکزی مراجعه و تسویه حساب نمایند .

 

۲- در صورتیکه کارت عضویت مفقود شود چه کاری باید انجام داد ؟  

در صورتیکه کارت عضویت کتابخانه مرکزی مفقود شود ، لازم است فرد عضو ، فرم مخصوص تسویه حساب از کتابخانه های دانشگاه را از بخش عضویت کتابخانه مرکزی دریافت نموده و پس از مراجعه به کتابخانه های اقماری و تکمیل فرم ، نسبت به دریافت کارت المثنی اقدام نماید .

 

۳-   چگونه کارت عضویت خود را که مدت اعتبار آن گذشته است تمدید کنم ؟

برای تمدید اعتبار کارت عضویت ، پس از مراجعه به بخش عضویت کتابخانه مرکزی و ارائه کارت دانشجویی ، اعتبار عضویت شما بر اساس تاریخ مندرج در کارت دانشجویی تمدید می گردد .

 

سازماندهی اطلاعات )  

۱-چه منابعی در کتابخانه مرکزی سازماندهی می شود ؟ 

۲-چه منابعی در بخش ثبت کتابخانه مرکزی به ثبت می رسند ؟  

۳-منظور از تازه های نشر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان چیست ؟  

۴-چگونه می توان اطلاعات یک کتاب ، پایان نامه ، طرح تحقیقاتی یا منبع دیداری شنیداری را در کتابخانه های دانشگاه جستجو نمود ؟  

۵-برای یافتن یک کتاب یا منبع خاص در مجموعه دانشگاه چه راههایی وجود دارد ؟  

۶-مجموعه کتب الکترونیکی دانشگاه شامل چه منابعی است و چگونه قابل دسترسی است ؟  

۷-منابع الکترونیکی و پایگاههای اطلاعاتی دانشگاه شامل چه منابعی است ؟  

۸-منظور از مجموعه منابع آزمایشی و رایگان  چیست ؟  

۹-چگونه می توان به مقالات تمام متن  فارسی دسترسی داشت ؟    

۱۰-پایگاه ایران مدکس چه اطلاعاتی ارائه می دهد ؟  

۱۱-اطلاعات ارائه شده در سایت Magiran چیست ؟    

۱۲-پایگاه نمامتن چه اطلاعاتی ارائه می کند ؟ 

۱۳-نحوه دسترسی به منابع الکترونیکی دانشگاه چگونه است ؟ 

 

 

۱- چه منابعی در کتابخانه مرکزی سازماندهی می شود ؟ 

کلیه منابع اطلاعاتی مانند کتب فارسی و لاتین ، پایان نامه های دانشجویی ، طرح های تحقیقاتی ، مواد سمعی و بصری و .... در کتابخانه مرکزی سازماندهی می شوند و اطلاعات آنها از طریق نرم افزار جامع کتابخانه ای در شبکه دانشگاه و علاوه بر آن از طریق وب سایت کتابخانه مرکزی و فهرست پیوسته آن قابل جستجو و بازیابی است. 

 

۲- چه منابعی در بخش ثبت کتابخانه مرکزی به ثبت می رسند ؟  

کلیه منابع تهیه شده توسط مراکز مختلف (دانشکده ها،بیمارستانها،خوابگاه ها،شبکه ها و مراکزتحقیقاتی) که شامل (کتاب،CD،نوارکاست،فیلم ویدیو) میباشد که بصورت اهدایی،خریداری ویا انتفالی هستند به کتابخانه مرکزی ارسال و در این بخش به ثبت میرسد

 

۳- منظوراز تازه های نشر دانشگاه علوم پزشکی چیست ؟

بمنظور مشاهده کتابهایی که به تازگی توسط پژوهشگران ، مؤلفان و مترجمین دانشگاه به چاپ رسیده اند می توانید از بخش تازه های نشر در وب سایت کتابخانه مرکزی دیدن نمائید .

 

۴- چگونه می توان اطلاعات یک کتاب ، پایان نامه ، طرح تحقیقاتی یا منبع دیداری شنیداری را در کتابخانه های دانشگاه جستجو نمود ؟ 

فهرست کامل کلیه منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعم از کتب ، پایان نامه ها ، طرح های تحقیقاتی و .... در وب سایت کتابخانه مرکزی قرار دارد . از طریق این لینک که شما را به محیط نرم افزار تحت وب افق هدایت می کند ، قادر خواهید بود بصورت متمرکز در اطلاعات موجود در کتابخانه های دانشگاه جستجو انجام دهید و علاوه بر اطلاعات کتابشناختی هر منبع ، از محل نگهداری آن و وضعیت موجود بودن یا در امانت بودن آن اطلاع حاصل نمائید .

 

۵- برای یافتن یک کتاب خاص در مجموعه دانشگاه چه راههایی وجود دارد ؟ 

نسخه چاپی کتاب مورد نظر شما ممکن است در مجموعه کتابخانه های اقماری دانشگاه و در یکی از کتابخانه های دانشکده ای یا بیمارستانی وجود داشته باشد . در این حالت می توانید از لینک " جستجو در کتابها و مجلات دانشگاه " برای جستجوی آن استفاده کنید .

همچنین ممکن است نسخه الکترونیکی کتاب مورد نظر شما در مجموعه E-Book دانشگاه و بصورت فایل pdf باشد . در این حالت می توانید از لینک "مجموعه کتابهای الکترونیکی " آنرا جستجو نمائید .

علاوه بر این ممکن است کتاب مورد نظر شما در مجموعه کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی وجود داشته باشد که برای جستجوی آن لازم است از سایت inlm.org  استفاده نمائید .

 

۶- مجموعه کتب الکترونیکی دانشگاه شامل چه منابعی است و چگونه قابل دسترسی هستند ؟ 

مجموعه کتب الکترونیکی دانشگاه شامل بیش از ۱۲۰۰ عنوان کتب الکترونیکی تمام متن در قالب PDF و در زمینه های موضوعی پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی ، پرستاری ، علوم توانبخشی ، بهداشت و مدیریت و می باشد که این مجموعه از طریق نرم افزار مدیریت بر منابع الکترونیکی سازماندهی شده و برای کلیه کاربران در شبکه داخلی دانشگاه قابل دسترسی می باشد . دانلود متن کامل کلیه منابع بدون محدودیت برای کلیه کاربران امکان پذیر است و امکان جستجوی موضوعی و همچنین جستجو از داخل متن منابع نیز در این مجموعه وجود دارد .

 

۷- منابع الکترونیکی و پایگاههای اطلاعاتی دانشگاه شامل چه منابعی است ؟ 

منابع الکترونیکی دانشگاه شامل پایگاههای اطلاعاتی ، مجموعه ژورنالهای الکترونیکی تمام متن ، کتب الکترونیکی ، مجموعه تصاویر پزشکی و ... در زمینه های موضوعی پزشکی و پیراپزشکی می باشد که از طریق کنسرسیوم وزارت بهداشت تهیه شده اند و بصورت آنلاین در حال سرویس دهی می باشند .

 

۸- منظور از مجموعه منابع آزمایشی و رایگان  چیست ؟ 

در دوره های مختلف هر سال ، کتابخانه مرکزی پس از هماهنگی های لازم امکان استفاده از برخی پایگاههای اطلاعاتی جدید را بصورت آزمایشی و رایگان فراهم می نماید . این منابع در دوره زمانی محدودی قابل دسترسی هستند و کاربران دانشگاه در شبکه داخلی به آنها دسترسی خواهند داشت . پس از اتمام دوره آزمایشی در صورتیکه از منابع مذکور استفاده کافی صورت گرفته باشد و بر اساس خط مشی تامین منابع دانشگاه اقدام به تهیه آن منابع و برقراری دسترسی دائمی به آنها می نماید .

 

۹- چگونه می توان به مقالات تمام متن  فارسی دسترسی داشت ؟ 

مقالات فارسی داخلی را می توانید از طریق پایگاههای ایران مدکس ، Magiran و نمامتن مشاهده نمائید .

 

۱۰- پایگاه ایران مدکس چه اطلاعاتی ارائه می دهد ؟

این پایگاه شامل چکیده مقالات پزشکی منتشر شده در بیش از ۱۵۰ عنوان مجله علمی و پژوهشی داخلی  می باشد که برخی از مجلات آن بصورت تمام متن نیز قابل دسترس می باشند .

 

۱۱- اطلاعات ارائه شده در سایت Magiran چیست ؟

این پایگاه شامل اطلاعات کلیه نشریات منتشر شده داخلی اعم از اطلاعات کتابشناختی نشریات ، فهرست مندرجات آنها و متن کامل شماره های جاری و گذشته مجلات علمی و پژوهشی رشته های پزشکی و پیراپزشکی ، کشاورزی ، فنی و مهندسی ، علوم پایه و علوم انسانی می باشد . همچنین در این پایگاه امکان مشاهده و دریافت سرویس Alert  مربوط به نشریات و روزنامه های داخلی وجود دارد . دسترسی به این پایگاه هم اکنون توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تامین شده است و کلیه کاربران در شبکه دانشگاه به امکانات آن دسترسی خواهند داشت .

 

۱۲- پایگاه نمامتن چه اطلاعاتی ارائه می کند ؟

این پایگاه شامل متن کامل مقالات منتشر شده در روزنامه ها و نشریات داخلی است که از طریق شبکه داخلی ( داخل دانشگاه ) برای کاربران قابل دسترسی و استفاده می باشد .

 

۱۳- نحوه دسترسی به منابع الکترونیکی دانشگاه چگونه است ؟ 

بمنظور سهولت در بازیابی اطلاعات ، این منابع از دو روش در دسترس شما قرار دارند :

الف – از طریق کتابخانه  دیجیتال

ب – از طریق وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه و گزینه Journals E- & Databases و E-books

توجه : سایر لینکهای موجود در وب سایت های وابسته به دانشگاه ممکن است با تاخیر بروز آوری شده و اطلاعات جدید را ارائه نکنند .

 

امانت بین کتابخانه ای )

۱-در صورتیکه کتاب یا مقاله مورد نیاز من در منابع چاپی و الکترنیکی دانشگاه موجود نباشد چگونه می توانم آنرا تهیه کنم ؟     

 

۱-در صورتیکه کتاب یا مقاله مورد نیاز من در منابع چاپی و الکترنیکی دانشگاه موجود نباشد چگونه می توانم آنرا تهیه کنم ؟

درصورتیکه کتاب یا مقاله مورد نظر در مجموعه مجلات چاپی و الکترونیکی دانشگاه موجود نبود ، می توانید درخواست خود را از طریق تلفن (۷۹۲۳۰۷۵) و یا ایمیل ddslib@mui.ac.ir و یا با مراجعه حضوری به بخش امانت بین کتابخانه ای در کتابخانه مرکزی ارائه نموده و ۴۸ ساعت پس از ارائه درخواست ، جهت دریافت آن مراجعه نمائید .

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.