آشنایی با واحد توانمندسازی پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

يکي از رسالتهاي معاونت تحقيقات و فناوري توسعه توانمنديهاي پژوهشي در بين اعضاي هيات علمي و محققان دانشگاهي است. در اين راستا واحد توانمندسازي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با هدف زمينه سازي بمنظور آموزش مهارتهاي پژوهشي در بين جامعه هدف خود که شامل اعضاي هيات علمي، دانشجويان و پژوهشگران دانشگاه مي باشند ايجاد شده است. جهت آشنایی هر چه بیشتر با این واحد ، فایل آموزشی پیوست را ملاحظه نمایید.

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.