تماس با کتابخانه دانشکده بهداشت و تغذیه

 

تلفن کتابخانه بهداشت :۰۳۱۳۷۹۲۳۲۱۵

تلفن کتابخانه تغذیه: ۰۳۱۳۷۹۲۳۱۸۰

پست الکترونیک کتابخانه  :    ketabkhanehb@hlth.mui.ac.ir

ساعات کار کتابخانه، مخزن و بخش امانت دانشکده بهداشت :

شنبه الی چهارشنبه  ۷/۳۰ صبح الی ۱۵  بعدازظهر

 

آدرس: اصفهان- دروازه شیراز- خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- دانشکده بهداشت

کدپستی دانشکده بهداشت: ۸۱۷۴۶۷۳۶۶۱

فرم ارسال درخواست

 

 

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.