قابل توجه همکاران محترم کتابدار

باتوجه به برنامه ریزی های انجام شده به منظور ارتقاء دانش و مهارت های کتابداران شاغل سطح دانشگاه در سال جاری مشخصات کارگاه های تخصصی ویژه کتابداران بصورت ماهیانه به شرح جدول زیر اعلام میگردد:

عنوان کارگاه مستندات گروه تاریخ برگزاری زمان برگزاری پیش آزمون آزمون نهایی ثبت نام

آشنایی با ابزارهای مدیریت پروژه در کتابخانه

ثبت نام(۳ لغایت ۸ خرداد)

PDF

اول

۱۴۰۱/۳/۱۰

۸ الی ۱۰

۱۴۰۱/۳/۹

۱۴۰۱/۳/۱۷

ثبت نام

دوم ۱۴۰۱/۳/۱۰ ۱۱ الی ۱۳

آموزش سابمیت مقالات و تکنیک های خاص جهت رایگان چاپ کردن

ثبت نام(۳ لغایت ۸ خرداد)

 

اول ۱۴۰۱/۳/۲۴ ۸ الی ۱۰ ۱۴۰۱/۳/۲۳ ۱۴۰۱/۴/۷

ثبت نام

گروه۱

گروه ۲

دوم ۱۴۰۱/۳/۲۴ ۱۱ ال ۱۳

 

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.