لیست وب­سایت کتابخانه­‌های مرکزی دانشگاه­‌های علوم پزشکی کشور

 

ردیف

نام دانشگاه/ دانشکده

رئیس کتابخانه

پست الکترونیکی

شماره تماس

۱

اراک

رضا سپهری پویا

centlib@arakmu.ac.ir

۰۸۶-۳۴۱۷۳۳۸۶

۲

اردبیل

کمال ابراهیمی

centlib@arums.ac.ir

۰۴۵-۳۳۵۱۰۰۶۲

۳

ارومیه

علی رشیدی

centlib@umsu.ac.ir

۰۴۴-۳۲۲۳۳۰۰۹

۴

اسدآباد

جاهد محمودی نصرآبادی

centlib@asaums.ac.ir

۰۸۱-۳۳۱۳۲۰۱۲

۵

اسفراین

مرضیه محمدپور

centlib@esfrums.ac.ir

۰۵۸-۳۱۵۵۰۶۰۱

۶

اصفهان

محمد علی برومند

centlib@lib.mui.ac.ir

۰۳۱-۳۷۹۲۳۸۲۴

۷

البرز

سوسن شاه خدابنده

centlib@abzums.ac.ir

۰۲۶-۳۴۶۴۳۱۷۶

۸

انستیتو پاستور

نوشین حقیقی پور

centlib@pasteur.ac.ir

۶۴۱۱۲۴۴۶۰۲۱-

۹

اهواز

بهرام سوسنی

centlib@ajums.ac.ir

۰۶۱-۳۳۱۱۲۷۷۲

۱۰

ایران

شهرام صدقی

centlib@iums.ac.ir

۰۲۱-۸۸۶۲۲۵۸۵

۱۱

ایرانشهر

زینب محمدی

centlib@irshums.ac.ir

۰۵۴-۳۷۲۱۰۴۸۳

۱۲

ایلام

سید عباس میرزایی

centlib@medilam.ac.ir

۰۸۴-۳۲۲۲۳۰۷۹

۱۳

آبادان

مولود محمدیان

centlib@abadanums.ac.ir

۰۶۱- ۵۳۲۶۵۳۶۱

۱۴

بابل

پروانه میرابی

centlib@mubabol.ac.ir

۰۱۱-۳۲۱۹۰۵۵۸

۱۵

بم

الهه امیر ماهانی

centlib@mubam.ac.ir

۰۳۴-۴۴۲۱۶۱۸۰

۱۶

بندرعباس

افسانه کاظمی

centlib@hums.ac.ir

۰۷۶-۳۳۷۱۰۴۴۲

۱۷

بهبهان

طوبی ویسی

centlib@behums.ac.ir

۰۶۱-۵۲۸۸۷۲۰۱

۱۸

بوشهر

زهرا صفایی

centlib.bpums.ac.ir

۰۷۷-۳۴۵۵۰۰۶۹

۱۹

بیرجند

حلیمه صادقی

centlib@bums.ac.ir

۰۵۶-۳۲۳۸۱۷۵۰

۲۰

تبریز

حسین سعیدی

centlib@tbzmed.ac.ir

۰۴۱-۳۳۳۴۷۱۸۹

۲۱

تربت جام

مصطفی کریمی

centlib@trjums.ac.ir

۰۵۱-۵۲۵۴۷۲۹۱

۲۲

تربت حیدریه

حسین رنجبر

centlib@thums.ac.ir

۰۵۱-۵۲۲۸۶۰۶۸

۲۳

تهران

پیام کبیری

centlib@tums.ac.ir

۰۲۱- ۸۸۹۸۷۹۶۴

۲۴

جهرم

فاطمه فانی

centlib@jums.ac.ir

۰۷۱-۵۴۳۴۰۴۰۵

۲۵

جیرفت

محمد علی حسن زاده

centlib@jmu.ac.ir

۰۳۴-۴۳۳۵۳۲۱۴

۲۶

خراسان شمالی (بجنورد)

سید حمید نبوی

centerlib@nkums.ac.ir

۰۵۸-۳۲۲۹۷۱۸۲

۲۷

خلخال

محمد حیدری

centlib@khalums.ac.ir

۰۴۵-۳۲۴۳۲۰۰۲

۲۸

خمین

زهرا کریمی آذر

centlib@khomeinums.ac.ir

۰۸۶-۴۶۲۲۱۵۳۴

۲۹

خوی

فریبا کتابتی

centlib@khoyums.ac.ir

۰۴۴-۳۶۲۵۵۷۷۷

۳۰

دزفول

رعنا کوثری

centlib@dums.ac.ir

۰۶۱-۴۲۴۲۸۱۷۰

۳۱

رفسنجان

مینا ولی نژاد

centlib@rums.ac.ir

۰۳۴-۳۱۳۱۵۰۰۰

۳۲

زابل

فروزنده فیروزکوهی مقدم

centlib@zbmu.ac.ir

۰۵۴-۳۲۲۳۰۷۷۴

۳۳

زاهدان

زهره سوری نظامی

centlib@zaums.ac.ir

۰۵۴-۳۳۲۹۵۷۳۶

۳۴

زنجان

علی بهروزی

centlib@zums.ac.ir

۰۲۴-۳۳۱۵۶۱۲۹

۳۵

ساوه

فاطمه پیشوایی

centlib@savehums.ac.ir

۰۸۶-۴۲۳۴۳۳۹۶

۳۶

سبزوار

حسین کوشا

centlib@medsab.ac.ir

۰۵۱-۴۴۰۱۸۱۴۴

۳۷

سراب

مهناز ثمرغ

centlib@sarabums.ac.ir

۰۴۱-۴۳۲۴۰۱۶۵

۳۸

سمنان

سعید ولی زاده

centlib@semums.ac.ir

۰۲۳-۳۳۶۵۴۱۸۵

۳۹

سیرجان

موسی بامیر

centlib@sirums.ac.ir

۰۳۴-۴۲۲۳۴۵۰۶

۴۰

شاهرود

حسن گرزین

centlib@shmu.ac.ir

۰۲۳-۳۲۳۹۵۰۵۴

۴۱

شهرکرد

فاطمه افشارپور

centlib@skums.ac.ir

۰۳۸-۳۳۳۳۳۲۲۶

۴۲

شهید بهشتی

عباس حق پرست

centlib@sbmu.ac.ir

۰۲۱-۲۲۴۳۹۸۲۴

۴۳

شوشتر

نجمه نوار باف زاده

 centlib@shoushtarums.ac.ir

۰۶۱-۳۶۲۲۸۹۱۶

۴۴

شیراز

نیلوفر برهمند

centlib@sums.ac.ir

۰۷۱-۳۲۱۲۲۵۱۹

۴۵

علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

طلیعه ظریفیان

centlib@uswr.ac.ir

۰۲۱-۲۲۱۸۰۰۱۳۹

۴۶

فسا

طاهره غلامی

centlib@fums.ac.ir

۰۷۱-۵۳۱۰۲۲۹۰

۴۷

قزوین

شهرزاد غلامی

centlib@qums.ac.ir

۰۲۸-۳۳۳۳۵۴۴۷

۴۸

قم

اکرم مهراندشت

centlib@muq.ac.ir

۰۲۵-۳۲۸۵۴۰۱۱

۴۹

کاشان

علی شعبانی

centlib@kaums.ac.ir

۰۳۱-۵۵۵۷۷۷۴۵

۵۰

کردستان

مسعود رسول آبادی

centlib@muk.ac.ir

۰۸۷-۳۳۶۶۴۶۵۷

۵۱

کرمان

مریم تهرانی زاده

centlib@kmu.ac.ir

۰۳۴-۳۳۲۵۷۶۶۷

۵۲

کرمانشاه

گلاره حاتم

centlib@kums.ac.ir

۰۸۳-۳۸۳۶۰۰۱۹

۵۳

گراش

طاهره ستوده

centlib@gerums.ac.ir

۰۷۱-۵۲۴۴۸۱۰۶

۵۴

گلستان

مسعود محمدی

centlib@goums.ac.ir

۰۱۷-۳۲۴۵۵۱۱۰

۵۵

گناباد

مجتبی ازقندی شهری

centlib@gmu.ac.ir

۰۵۱-۵۷۲۲۵۰۸۲

۵۶

گیلان

زلیخا رنجبر

centlib@gums.ac.ir

۰۱۳-۳۳۳۲۴۴۴۷

۵۷

لارستان

زیور عبداله پور

centlib@larums.ac.ir

۰۷۱-۵۲۲۴۷۱۱۰

۵۸

لرستان

ناهید حسینی چگنی

centlib@lums.ac.ir

۰۶۶-۳۳۱۲۰۲۳۳

۵۹

مازندران

زهره افشار

centlib@mazums.ac.ir

۰۱۱-۳۴۴۸۴۸۳۰

۶۰

مراغه

زری حامد

centlib@mrgums.ac.ir

۰۴۱-۳۷۲۷۶۳۶۳

۶۱

مشهد

عبدالرسول رنگرزی

centlib@mums.ac.ir

۰۵۱-۳۸۵۱۳۴۰۰

۶۲

نیشابور

مریم طاهری شرق

centlib@nums.ac.ir

۰۵۱-۴۳۳۰۶۲۰۷

۶۳

همدان

محمد کریم صابری

centlib@umsha.ac.ir

۰۸۱-۳۸۳۸۱۷۶۶

۶۴

یاسوج

علی برزین

centlib@yums.ac.ir

۰۷۴-۳۳۲۳۳۲۵۰

۶۵

یزد

میثم حاضری

centlib@ssu.ac.ir

۰۳۵-۳۱۸۳۳۴۰۶

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.