اهداف کتابخانه

بيانيه اهداف و وظايف کتابخانه

 
   

اهداف و وظايف کلی کتابخانه

 

 

 

 1. ارائه کليه خدمات کتابخانه اي به اعضاي هيئت علمي ، پزشکان ، فراگيران ،پرستاران و کارکنان مرکز در زمينه هاي مختلف از جمله کتاب ، نشريات ادواري ، پايان نامه ،مقالات ،روزنامه ها ، مواد سمعي  و بصري
 2.  امانت دهي کتب و ساير منابع کتابخانه اي و عضويت بر اساس مقررات و ضوابط کتابخانه مرکزي
 3. دريافت کتاب از امانت گيرندگان و محاسبه و دريافت جرايم مفقودي و يا خسارات احتمالي وارده به منابع کتابخانه
 4. انجام امور مربوط به تسويه حساب اعضاء از کتابخانه مانند صدور گواهي عدم بدهي
 5. انجام کليه امور قفسه  خواني به صورت دوره اي شامل :

        الف- کنترل کتابهاي داخل قفسه ها

         ب- رفع مشکلات اطلاعات کتاب شناختي

        ج- تهيه ليست مفقودي و اقدام جهت حذف رکورد مورد نظر

        د- ساير موارد

 1. تهيه و به روز آوري ليست کتب امانت داده شده و پيگيري جهت  استرداد کتب توسط امانت گيرندگان
 2. وجين کردن کتب از رده خارج از مجموعه کتب کتابخانه پس از تائيد حذف آنها توسط معاونت آموزشي و پژوهشي بيمارستان و بر اساس آيين نامه وجين کتابخانه مرکزي
 3. صحافي نمودن کتبي که به مرور زمان مندرس و يا پاره شده اند به منظور استفاده مجدد از آنها
 4. نظارت بر امور سالن هاي مطالعه و مخزن
 5. انجام ساير وظايف و امور محوله جهت ارائه خدمات کتابخانه اي مطلوب بنا به شرايط و اقتضائات مختلف سازماني و محيطي بيمارستان

 

اهداف کوتاه مدت کتابخانه

 

 

 

 1. تشکيل کميته مشورتي يا شوراي هماهنگي کتابخانه مرکب از معاونت آموزشي و پژوهشي مرکز ،مدير خدمات آموزشی وپژوهشی،مسئول امور فراگيران، رزيدنت ارشد گروههاي آموزشي و مديران گروهها با حضور مسئول کتابخانه در خصوص تهيه و تامين منابع علمي و تخصصي مورد نياز گروههاي آموزشي و کسب اطلاع از نظرات و پيشنهادات ايشان در اين مورد
 2. شرکت مسئول کتابخانه در شوراهاي آموزشي و پژوهشي جهت اطلاع و آگاهي از برنامه ريزي هاي جديد آموزشي
 3. برگزاري نمايشگاه و کارگاه آشنايي با کتابخانه ،تهيه بولتن و خبرنامه

     ۴ -پيگيري و هماهنگي برگزاري کارگاه هاي درون بخشي جهت کتابداران و اعضاي هيات علمي و دانشجويان بر اساس نياز

    ۵ –تدوين خط مشي و آيين نامه ها ي  لازم در ارتباط  با خدمات و فعاليت  کتابخانه

اهداف بلند مدت کتابخانه

 

 

 

۱-پيگيري جهت احداث ساختماني جهت استقرار کتابخانه به صورت مستقل از ساختمان اصلي مرکز مطابق با استانداردهاي کتابخانه هاي دانشگاهي ايران

۲- پيگيري و دستيابي به نيروي انساني متخصص مورد نياز کتابخانه طبق استانداردهاي کتابخانه هاي دانشگاهي ايران

۳- طراحي و عملياتي نمودن کارت عضويت هوشمند براي کليه اعضاء جهت ورود کتابخانه و استفاده از منابع و امکانات

۴-اقدامات و تدابير امنيتي هوشمند از قبيل جلوگيري از سرقت و آسيب هاي ديگر( زلزله ،آتش سوزي و....)

 

 

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.