معرفی خدمات میز مشاوره پژوهش و فناوری

قابل توجه اعضای هیات علمی و پژوهشگران محترم

با توجه به درخواست‌های مکرر به دریافت خدمات مشاوره در حوزه‌های مرتبط با پژوهش و فناوری و پیرو اقدامات انجام شده در بخش توانمندسازی پژوهشی و فناوری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، هم‌اکنون امکان استفاده اعضای محترم هیات علمی از خدمات میز مشاوره آنلاین پژوهشی و فناوری از طریق لینک https://research.mui.ac.ir/madras/moshavereh  قابل دسترس می‌باشد.

 

دستورالعمل استفاده از خدمات میز مشاوره آنلاین پژوهش و فناوری

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.