رسالت

ماموریت و رسالت اصلی کتابخانه بیمارستان مرکز آموزشی درمانی امین، پشتیبانی از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه در راستای ارتقای وضعیت علمی و بالا بردن سطح کیفیت مراقبت‌های درمانی ارائه شده به بیماران، از طریق تهیه، توسعه و تسهیل دسترسی به منابع و اطلاعات علمی روزآمد و معتبر مورد نیاز متخصصین بیمارستان شامل پزشکان، پرستاران، پیراپزشکان، تیم مدیریت بیمارستان، اعضای هیات علمی و کلیه دانشجویان علوم پزشکی مقیم در مرکز می‌باشد.

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.