خط‌مشی‌ها و فرآیندها

خط‌مشی هر کتابخانه به منزله سندی است که به بسیاری از پرسش‌های مدیریتی یک کتابخانه در بلند مدت و کوتاه مدت پاسخ می‌دهد. یک مدیر کتابخانه همواره در شرایط تصمیم‌گیری قرار دارد و خط مشی کتابخانه می‌تواند پاسخ‌های روشنی را در بسیاری از موقعیت‌ها فراهم آورد. با در نظر گرفتن این که خط‌مشی‌ها و فرآیندهای کتابخانه بیمارستان بر اساس خط‌مشی و فرایند جاری سازمان مادر است، خط‌مشی جهت تبیین معیارها و اهداف مجموعه‌سازی، سازماندهی منابع، ایجاد خدمات لازم برای تامین نیازها و مدیریت کلان کتابخانه تدوین گردیده است.

علی‌رغم مشکلات و موانع موجود، در تعیین و تدوین خط‌مشی این کتابخانه سعی گردیده است تا وضعیت و امکانات آن با استانداردهای لازم و موجود نزدیک و منطبق گردیده و مسئولین امر  با در نظر گرفتن این معیارها روندی روبه رشد را برای کتابخانه فراهم آورند.

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.