کارگاه های آموزشی مؤید الاطباء ویژه دانشجویان

ردیف

عنوان

تاریخ

مدرس

۱

آشنایی با نحوه دسترسی و استفاده از منابع اطلاعاتی کتابخانه های دانشگاه

۲۳/۰۳/۱۴۰۱

برومند

۲

آشنایی با تکنیک­های جستجوی منابع علمی در پایگاه­های اطلاعاتی

۰۷/۰۴/۱۴۰۱

سجادی

۳

جستجوی اطلاعات در پایگاه PubMed

۲۶/۰۴/۱۴۰۱

کوهکن

۴

روش جستجوی اطلاعات با رویکرد نگارش پروپوزال

۱۰/۰۵/۱۴۰۱

هاشمیان

۵

آشنایی با نرم افزار مدیریت منابع EndNote

۲۴/۰۵/۱۴۰۱

سجادی

۶

جستجوی اطلاعات در پایگاه Scopus

۰۷/۰۶/۱۴۰۱

عباسی

۷

جستجوی اطلاعات در پایگاه Web of Sciences

۲۱/۰۶/۱۴۰۱

احمدی

۸

انتخاب مجله مناسب جهت چاپ مقالات علمی

۰۴/۰۷/۱۴۰۱

اسماعیل زاده

۹

آشنایی با دانش لینک و  ابزارهای مشابهت یابی و ویراستاری علمی

۱۸/۰۷/۱۴۰۱

عباسی

 

 

کارگاه های آموزشی مؤید الاطباء ویژه دانشجویان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.