خدمات

ساختار تشكیلاتی کتابخانه شامل موارد ذیل می‌باشد:

مسئول کتابخانه: مسئول کتابخانه، نظارت و مدیریت بر تمام امور کتابخانه که در قالب حوزه خدمات فنی، حوزه خدمات عمومی و حوزه خدمات پژوهشی سازماندهی شده‌اند را برعهده دارد.

  • حوزه خدمات فنی: فعالیت‌هایی که در این حوزه انجام می‌شود؛ از مرحله‌ی گزینش عناوین منابع مورد نیاز تا آماده‌سازی منابع جهت ارائه به مراجعه‌کننده را در برگرفته و در بخش‌های زیر انجام می‌پذیرد:

بخش گزینش و تهیه منابع اطلاعاتی:  لیست عناوین منابع بر اساس پیشنهاد اتندینگ بیمارستان، اینترن‌ها، رزیدنت‌ها، دانشجویان پزشكی، پرسنل درمانی و اداری بیمارستان، سوپروایز آموزشی و با نظارت و نیازسنجی‌های مسئول کتابخانه، تهیه شده و سپس پیگیری‌های لازم جهت تهیه منابع به عمل می‌آید. پس از دریافت منابع تهیه شده، آنها را ممهور به مهر کتابخانه نموده و در سیستم نرم افزار کتابخانه ثبت خواهد شد.

 

بخش فهرست‌نویسی: فهرست نویسی منابع خریداری شده بصورت متمرکز، در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان انجام شده و بعد از وارد شدن در نرم‌افزار آذرسا و اختصاص شماره ثبت و شماره مدرک، کتاب‌ها به مراکز بازگردانده می‌شوند.

 

بخش آماده‌سازی منابع: کتب فهرست‌نویسی شده،  مجهز به بارکد و برچسب می‌شوند و سپس به منظور دسترس‌پذیری در قفسه‌ها برحسب رده‌بندی قرار می‌گیرند.

 

  • حوزه خدمات عمومی: فعالیت‌هایی که در این بخش انجام می‌شوند؛ مستقیما با مراجعه‌کننده در تماس می‌باشند. این فعالیت‌ها در بخش‌های زیر انجام می‌شوند:

 

بخش مخزن و امانت: اهم کار کتابخانه‌های تخصصی در این قسمت صورت می‌گیرد. منابع اطلاعاتی مورد نیاز مراجعین بر طبق ضوابط خاص، در این بخش ارائه می‌شوند.

 

بخش مرجع : اطلاعات مورد نیاز مراجعین از منابع مرجع توسط این بخش تهیه و در دسترس آنان قرار داده می‌شود.

 

بخش نشریات ادواری : نشریات عمومی و تخصصی بر طبق ضوابط خاص، توسط این بخش در دسترس مراجعین قرار داده می‌شوند که با توجه به الكترونیكی شدن مجلات و تغییر فرمت دسترس‌پذیری، از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی به مجله‌ی مورد نظر راهنمایی می‌شوند.

 

بخش سمعی و بصری: تنها ماده‌ی سمعی بصری موجود درکتابخانه، سی‌دی است که سی‌دی‌ها نیز طبق ضوابط خاص، توسط این بخش در دسترس مراجعین قرار داده می‌شوند.

 

  • حوزه خدمات (تخصصی) پژوهشی:  کلیه خدمات در زمینه بازیابی و ارزیابی منابع اطلاعاتی، به‌کارگیری نرم‌افزارهای پژوهشی پژوهش‌یاری، سواد مالکیت فکری، سواد انتشار علمی، علم‌سنجی و دگرسنجی با توجه به  نوع درخواست کاربران در این بخش به صورت مشاوره‌های حضوری و آنلاین انجام می‌گیرد.  ‎/sites/centlib.mui.ac.ir/files/ynfwgrf_khtbdr_pjwhshy.pdf

 

 

 

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.