فرم نظرسنجی کتابخانه دانشکده / مرکزآموزشی درمانی

لطفا با پاسخ به سئوالات زیر میزان رضایت خود را از هر یک از امکانات و خدماتی آنلاین کتابخانه بیان بفرمایید

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.