تماس با ما

آدرس پستی:

خیابان هزار جریب، مرکز پزشکی الزهرا(س)،واحد کتابخانه

کد پستی:۸۱۷۴۶۷۵۷۳۱

تلفن:۳۸۲۲۲۵۷۹

پست الکترونیک:alzahralib1@gmail.com

ایمیل دانشگاهی کتابخانه:alzahra@lib.mui.ac.ir

شماره دورنگار:   ۳۶۶۹۱۵۱۰

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.