کارگاههای برگزار شده

ردیف

       عنوان کارگاه

زمان

گروه هدف

مدرس

مستندات

گزارش کارگاه

۱

آشنایی با سامانه علم سنجی و پروفایل ها و شناسه های پژوهشی وسامانه پژوهشیار

سال ۱۴۰۰

اعضای هیئت علمی

مینا طاهری

محتوا

گزارش

۲

آشنایی با سامانه علم سنجی وپروفایل ها و شناسه های پژوهشی و سامانه پژوهشیار

سال ۱۴۰۰

اعضای هیئت علمی

مینا طاهری-

الهه­ زارع فراشبندی

محتوا

گزارش

۳

 

آموزش سواد اطلاعاتی

سال ۱۴۰۰

اعضای هیئت علمی، دانشجویان پزشکی، پرسنل

مینا طاهری-

الهه زارع فراشبندی

محتوا

گزارش

۴

آموزش سواد اطلاعاتی

سال ۱۴۰۰

اعضای هیئت علمی، دانشجویان پزشکی، پرسنل

مینا طاهری-

الهه زارع فراشبندی

محتوا

گزارش

۵

بیان تجربه همکاری کتابدار پزشکی با تیم درمان

سال ۱۴۰۰

اساتید و دانشجویان دانشگاه­های علوم پزشکی

الهه زارع فراشبندی

محتوا

گزارش

۶

کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی پزشکی و پیراپزشکی

سال ۱۴۰۰

اعضای هیئت علمی، دانشجویان پزشکی، پرسنل

الهه زارع فراشبندی

محتوا

گزارش

۷

تولید محتوای ویدیویی جهت آموزش پایگاه­های اطلاعاتی

سال ۱۴۰۰

اعضای هیئت علمی، دانشجویان پزشکی، پرسنل

مینا طاهری-

الهه زارع فراشبندی

محتوا

گزارش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مستندات کارگاههای آموزشی سال ۹۹ با رعایت پروتکل های بهداشتی

ردیف

عنوان کارگاه

زمان برگزاری

گروه هدف

مدرس

مستندات

لیست حضور وغیاب

۱

کارگاه برگزاری آشنایی با سامانه علم سنجی وپروفایل ها وشناسه های پژوهشی وسامانه پزوهشیار

سال ۹۹

اعضای محترم هیات علمی

 مینا طاهری

محتوا

فایل آموزشی

Report

 

 

 

 

 

 

 

 

مستندات کارگاه سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۸

ردیف

عنوان کارگاه

زمان برگزاری

گروه هدف

مدرس

مستندات

لیست حضور وغیاب

۱

کارگاه برگزاری آشنایی با سامانه علم سنجی وپروفایل ها وشناسه های پژوهشی وسامانه پزوهشیار

۱۷ دی ماه -۱۴ بهمن

اعضای محترم هیات علمی

خانمها علی نژاد- طاهری

اطلاع رسانی

محتوا

فایل آموزشی

Report

۲

کارگاه آشنایی با پایگاه ریسرچ گیت(Research Gate) وشیوه ایجاد پروفایل پژوهشگران

 

 

۲۵دی ماه ۱۳۹۸

کتابداران محترم

 

خانم طاهری

اطلاع رسانی

محتوا

فایل آموزشی

Report

۳

کارگاه آشنایی با پایگاه گوگل اسکالر(Google  Scholar) وشیوه ایجاد پروفایل پژوهشگران

 

۲ بهمن ماه ۱۳۹۸

کتابداران محترم

خانم طاهری

اطلاع رسانی

محتوا

فایل آموزشی

Report

 

 

 

 

 

 

 

مستندات کارگاه سه ماهه سوم۹۸

 

ردیف

 

 

عنوان کارگاه

 

 

زمان برگزاری

 

گروه هدف

 

مدرس

 

مستندات

 

لیست حضور وغیاب

۱

کارگاه برگزاری آشنایی با سامانه علم سنجی وپروفایل ها وشناسه های پژوهشی

 

۹ مهر ماه و۱۳ آبان ماه و۱۸ آذر ماه 

ساعت ۸:۳۰ تا  ۱۰صبح

اعضای محترم هیات علمی مرکز

خانم طاهری –خانم علی نژاد

۱- اطلاع رسانی

۲- محتوا

۳- فایل آموزشی

 

 

 

Report

۲

 

کارگاه آشنایی با کتابخانه دیجیتال دانشگاه و خدمات کتابخانه مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸  ساعت ۸:۳۰ تا  ۱۰صبح

 

کارمندان و فراگیران محترم

خانم طاهری –خانم علی نژاد

۱- اطلاع رسانی

۲- محتوا

۳- فایل آموزشی

 

 

 

Report

مستندات کارگاه سه ماهه دوم ۹۸


ردیف

عنوان کارگاه

زمان برگزاری

گروه هدف

مدرس

مستندات

لیست حضور وغیاب

 

۱

کارگاه برگزاری آشنایی با سامانه علم سنجی وپروفایل ها وشناسه های پژوهشی

۶ و۱۳ شهریورماه ۱۳۹۸

۱۰-۸

اعضاءمحترم هیئت علمی

طاهری علی نژاد

۱-  اطلاع رسانی

۲- محتوا

۳- فایل آموزشی

Report

۲

کارگاه آشنایی با کتابخانه دیجیتال دانشگاه و خدمات کتابخانه مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸ 

ساعت ۱۰-۸:۳۰

دستیاران و ورودی های سال۹۸-۹۹

طاهری علی نژاد

۱- اطلاع رسانی

 

۲- محتوا 

 

۳- فایلهای آموزشی

Report

 

 

 

مستندات کارگاه سه ماهه اول سال ۹۸


 

کارگاههای توانمندسازی کتابداران سال ۱۳۹۸


 

مستندات کارگاه۹۷

 

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.