راهنمای استفاده کاربران از خدمات کتابخانه

 

فایل راهنمای استفاده کاربران از خدمات کتابخانه به صورت  html

 

اين صفحه اي كه مشاهده مي كنيد صفحه اصلي نرم افزار جستجو مي باشد.

۱- بر روي قسمتي كه با فلش نشان داده شده است كليك كنيد ، صفحه زير برايتان باز مي شود.

 

۲- در بالاي صفحه دو نمونه جستجوي ساده وپيشرفته  ديده مي شود.

۳- اين صفحه اي كه در زير مشاهده مي كنيد صفحه جستجوي ساده مي باشد.كه امكان جستجو در فيلد هايي مثل عنوان،موضوع،پديدآور و... را به شما مي دهدهمچنين امكان جستجو بر اساس مراكز پزشكي ودانشكده هاي مختلف درآن وجود دارد.در آخر گزينه جستجو را بزنيد.

۴- براي جستجو پيشرفته، بايد بر روي پيشرفته كليك كنيد.

۵-صفحه زير برايتان باز مي شود. اين صفحه امكان اضافه كردن دارد كه با كليك كردن بر روي آن، مي توانيد فيلدهاي ديگري با آن تركيب كنيد.

۶-در پايين صفحه گزينه محدود كردن دارد، كه با كليك كردن بر روي آن، امكان محدود كردن بيشتر جستجو را براي شما ايجاد مي كند.