فرم درخواست نیازهای اطلاعاتی از کتابدار مرکز

در صورت نیاز به منابع اطلاعاتی مختلف از جمله کتاب، مقاله، پایان نامه و  غیره می توانید با تکمیل فرم زیر اقدام نمائید.

فرم درخواست

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.