پایگاههای اطلاعاتی پرکاربرد در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

 

Access

Publisher

Database

 

۱

YES

Clarivate Analytics

Web Of Sciences ‪(ISI)‬

۲

FREE

National Library of Medicine

PubMed

۳

 

YES

Elsevier

Scopus

۴

YES

Elsevier

Science Direct

 

۵

YES

Wolter Kluwer

Up To Date

۶

YES ProQuest

ProQuest

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.