روش های اطلاع از جدیدترین کنفرانس های بین المللی رشته های مختلف

برای دسترسی به جدیدترین کنفرانس های بین المللی مرتبط با رشته ی خود می توانید سایت های زیر را بررسی نمایید:

https://internationalconferencealerts.com/‎
 

https://www.eventseye.com/‎
 

https://conference-service.com/‎
 

https://www.allconferencealert.com/‎
 

https://cfplist.com/‎
 

این سایت ها امکان بررسی کنفرانس ها را بر اساس رشته، موضوع و یا کشور مد نظر فراهم کرده اند.

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.