گزارش عملکرد سه ماهه چهارم ۱۴۰۰

فرم گزارش سه ماهه کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نام کتابخانه: مرکز آموزشی – درمانی امین  (گزارش سه ماهه اولo    دوم o    سوم o    چهارم n)

 

الف) آمار مربوط به تعداد منابع چاپی و الکترونیکی اضافه شده و گسترش مجموعه:

کتب خریداری شده لاتین

کتب خریداری شده فارسی

کتب اهدایی فارسی دریافتی

کتب اهدایی لاتین دریافتی

تعداد پایان نامه ها اضافه شده

تعداد طرح های تحقیقاتی اضافه شده

تعداد منابعی که تغییر محمل داشته

تعداد منابع وجین شده

تعداد منابع صحافی و باز سازی شده

میزان بودجه هزینه شده برای خرید کتاب

۱۹

۳۵

-

-

-

-

-

-

-

-

 

ب)  آمار مربوط به تعداد مراجعه و استفاده از خدمات در بخش های کتابخانه

بخش

بخش اطلاع رسانی

بخش مرجع

بخش پایان نامه ها

بخش امانت

سالن مطالعه

خدمات مشاوره

پرسش از کتابدار

تعداد

۲۰

۱۰

-

۲۵

-

۴۵

-

 

ج) آمار مربوط به سازماندهی و آماده سازی منابع

بخش

ثبت منابع

فهرستنویسی

نمایه سازی

آماده سازی

ویرایش مدارک

آپلود فایل

تعداد

۵۴

۵۴

-

۲۴

-

۸

 

 

 

 

د) برنامه های آموزشی برگزارشده

برگزاری کارگاه­ آموزشی آشنایی با کتابخانه دیجیتال، نرم افزار کتابخانه و توانمندسازی پژوهشی و فناوری ویژه پرسنل مرکز امین

https://centlib.mui.ac.ir/fa/workshop%20/%20amin%20staff/bahman%201400

 

راهنماهای آموزشی تهیه شده ویژه کاربران

  • ابزارهای انتخاب مجلات مناسب برای انتشار مقاله بر اساس عنوان و چکیده

https://www.aparat.com/v/CR02I            

 

  • ابزارهای انتخاب مجلات مناسب برای انتشار مقاله بر اساس اطلاعات مجلات

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.