گزارش عملکرد سه ماهه سوم ۱۴۰۰

فرم گزارش سه ماهه کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

    نام کتابخانه: مرکز آموزشی – درمانی امین  (گزارش سه ماهه اولo    دوم o    سومn    چهارم o)

الف) آمار مربوط به تعداد منابع چاپی و الکترونیکی اضافه شده و گسترش مجموعه:

کتب خریداری شده لاتین

کتب خریداری شده فارسی

کتب اهدایی فارسی دریافتی

کتب اهدایی لاتین دریافتی

تعداد پایان نامه ها اضافه شده

تعداد طرح های تحقیقاتی اضافه شده

تعداد منابعی که تغییر محمل داشته

تعداد منابع وجین شده

تعداد منابع صحافی و باز سازی شده

میزان بودجه هزینه شده برای خرید کتاب

-

-

-

-

-

-

-

۳۲۳

-

-

 

ب)  آمار مربوط به تعداد مراجعه و استفاده از خدمات در بخش های کتابخانه

بخش

بخش اطلاع رسانی

بخش مرجع

بخش پایان نامه ها

بخش امانت

سالن مطالعه

خدمات مشاوره

پرسش از کتابدار

تعداد

۳۰

۱۰

-

۲۰

-

۵۰

-

 

ج) آمار مربوط به سازماندهی و آماده سازی منابع

بخش

ثبت منابع

فهرستنویسی

نمایه سازی

آماده سازی

ویرایش مدارک

آپلود فایل

تعداد

۱۴

۲۷

-

۱۱۲۲

-

۱۱

 

 

 

د) برنامه های آموزشی برگزارشده

راهنماهای آموزشی تهیه شده ویژه کاربران

 

  • آشنايي با پايگاه اطلاعاتي Cochrane Library

https://www.aparat.com/v/aL8mT 

           

  •  آشنايي با پايگاه Scimago

https://www.aparat.com/v/0nybG           

 

  •  آشنايي با شيوه ويرايش و ايجاد پروفايل نويسندگان در Scopus

https://www.aparat.com/v/HyrbD         

 

  • آشنایی با سامانه خبره‌یاب پژوهشی

https://www.aparat.com/v/wqurz           

 

  • ايجاد گروه و اشتراک گذاري اطلاعات با استفاده از Mendeley

https://www.aparat.com/v/FieaN         

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.