پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط

 

Evidence-Based Medicine Resources

Logo

Company Name

Database

Wiley-Blackwell

Cochrane Library

Wolter Kluwer

UpToDate

 

Trip database

BMJ

 

BMJ Best Practice

Elsevier

Embase

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.