گزارش عملکرد سالیانه کتابخانه دانشکده بهداشت و تغذیه (شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰)

اهم برنامه ها و وظایف

خدمات میز امانت و امور مربوط به عضویت و تسویه حساب مراجعان

انجام امور مربوط به پایان نامه ها
علم سنجی و انجام امور مربوط به بررسی فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی و دانشجویان
آموزش نحوه جستجو و بازیابی منابع در نرم افزار کتابخانه و سایر پایگاه های اطلاعاتی به مراجعان
انجام امور مربوط به مجموعه سازی و تهیه منابع (نیازسنجی وخرید کتاب و سایر منابع آموزشی گروه های آموزشی دانشکده)
به روز رسانی و انجام امور مربوط به وب پیج کتابخانه
رف خوانی و سیاهه برداری مجموعه کتابخانه در بازه های زمانی مشخص
شرکت در کارگاه های آموزشی جهت ارتقای سطح علمی کتابداران
 
تهیه گزارش امور مربوط به منابع و اعضای کتابخانه
*گزارش تازه های مجموعه کتابخانه
*گزارش امانت و دیرکرد مدارک
*گزارش کارکرد اعضا و مراجعین
 
انجام سایر امور مرتبط با شغل مطابق با مقررات و برحسب نظر مقام مافوق

سفارش و تهیه منابع جدید به مبلغ ۱۲.۵۰۰.۰۰۰

انجام امور مربوط به علم سنجی اعضای هیئت علمی و دانشجویان

 به روز رسانی و انجام امور مربوط به وب پیج کتابخانه

تولید محتواهای آموزشی در قالب فیلم های کوتاه

 *معرفی و نحوه جستجو در پایگاه پابمد

*نرم افزار کتابخانه آذرسا

*سامانه پژوهشی پابلونز
*آشنایی با پایگاه مگیران
 
گزارش تفصیلی میز امانت
 
•امانت و بازگشت کتابخانه دانشکده بهداشت     ۵۰۹۸۴ مراجعه
 
•امانت و بازگشت کتابخانه دانشکده تغذیه   ۱۵۰۰ مراجعه

 

• عضویت و تسویه حساب دانشکده تغذیه   ۱۰۰ مراجعه
•عضویت و تسویه حساب دانشکده بهداشت   ۳۰۰ مراجعه
 
•انجام امور مربوط به پایان نامه های دانشکده تغذیه           ۱۰
•انجام امور مربوط به پایان نامه های دانشکده بهداشت      ۳۶
 

گزارش علم سنجی اعضای هیات علمی و دانشجویان

•دانشکده تغذیه                  ۴۰۰
•دانشکده بهداشت               ۷۰۰    
•بررسی پروفایل های علمی (Publons, Scopus, google scholar, Orcid, Research Gate) اعضای هیات علمی دانشکده های بهداشت و تغذیه و پیگیری در تکمیل، ویرایش و رفع نواقص پروفایلهای مذکور 

 

 

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.