اعضای کتابخانه

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مقطع تحصیلی سمت شغلی تلفن
زهرا جوانی مدیریت اطلاعات و دانش شناسی کارشناس ارشد مسئول کتابخانه بهداشت ۳۷۹۲۳۲۹۰
طیبه باقری (دانشکده تغذیه) مدیریت اطلاعات و دانش شناسی کارشناس ارشد مسئول کتابخانه تغذیه ۳۷۹۲۳۱۸۰
رقیه مرادی مدیریت اطلاعات و دانش شناسی کارشناس ارشد کارشناس کتابدار ۳۷۹۲۳۲۱۵
الهام کوه کن کتابداری پزشکی کارشناسی ارشد کتابداری پزشکی کارشناس کتابدار ۳۷۹۲۳۲۱۵

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.