اطلاع رسانی (نمایشگاه-تابلو اعلانات-شبکه های اجتماعی ...)

رمز وایرلس دانشکده ۱۲۳۸۹۶۵۴

پست الکترونیک کتابخانه  :    ketabkhanehb@hlth.mui.ac.ir

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.