ساعت کار کتابخانه مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی :

نام بخش

ساعت کاری

روز

ساعت

مخزن وامانت منابع اطلاعاتی و واحد اطلاع رسانی پزشکی

شنبه الی پنجشنبه

۷:۱۵ الی ۱۴:۱۵

سالن های مطالعه فرگیران برادران وخواهران

شنبه الی جمعه

۷:۳۰ الی ۲ بامداد

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.