پرسنل کتابخانه :

 

نام ونام خانوادگی : عزت آغا اخروی

رشته تحصیلی : علم اطلاعات ودانش شناسی

مقطع تحصیلی : کارشناس

سمت شغلی :مسئول کتابخانه

تلفن تماس : ۹-۳۲۳۳۰۰۹۱ داخلی ۲۳۹۰

پست الکترونیکی : okhravi4675@gmail.com

 

نام ونام خانوادگی : الهه احمدی

رشته تحصیلی :کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

سمت شغلی : امور اطلاع رسانی و روزآمد سازی وب پیج کتابخانه ورابط خدمات آموزشی وپژوهشی و مشاوره اطلاعات سلامت

تلفن تماس : ۹-۳۲۳۳۰۰۹۱ داخلی ۲۳۹۰

پست الکترونیکی :

elaheh1371ahmadi@gmail.com

 

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.