بخش امانت منابع اطلاعاتی

بخش امانت و گردش منابع اطلاعاتی   :

عصاره تلاش کارکنان کتابخانه در این بخش تجلی می یابد. هدف ما  ارائه خدمات سریعتر، بهتر و روزآمدتر به مراجعین است . این بخش با سیستم قفسه باز اداره می شود.  دربخش ورودی کتابخانه یارانه هائی برای جستجوی منابع اطاعاتی  کتابخانه از طریق پورتال کتابخانه الکترونیک از سیستم آذرسا (نرم افزار پارس آذرخش) معین گردیده است . منابع بر اساس نظام رده بندی کتابخانه کنگره  (LC )  ورده بندی   کتابخانه  پزشکی آمریکاه ( INLM) در قفسه ها مرتب شده اند. کلیه اطلاعات کتابشناختی کتاب ها ، مجلات و پایان نامه ها بصورت الکترونیکی از طریق پورتال کتابخانه الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی  قابل دسترسی و استفاده می باشد.

شرح وظایف بخش امانت :

۱-نظارت بر انجام صحیح امور امانت وبازگشت ، رزرو منابع اطلا عاتی کتابخانه به بهره گیران

۲- راهنمایی مراجعین و بهره گیران در بازیابی منابع اطلاعاتی  ۳- تنظیم آئین نامه امانت مواد و باز پس گیری آنها

۴-نظارت بر چگونگی آمار گیری و گزارش از سیستم   آذرسا  ۵(نرم افزار پارس آذرخش)

 ۵-ایجاد و اداره بایگانی (فایل) عضویت ۶-همکاری و هماهنگی با بخش های فراهم آوری ، سازماندهی ، آماده سازی و تکثیر

۷-برقراری ارتباط با سایر مراکز و کتابخانه ها به منظور ایجاد و برقراری خدمات امانت بین کتابخانه ای و خدمات تحویل مدرک  ۸ -برنامه ریزی برای ارائه خدمات به بهره گیران و تسویه حساب اعضاءکتابخانه دانشکده دندانپزشکی

۹-نظارت بر امور سالن مطالعه خواهران وبرادران   ۱۰- نظارت بر قفسه خوانی ادواری منابع اطلاعاتی کتابخانه دانشکده دندانپزشکی

 

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.