جامعه استفاده کننده

جامعه استفاده کننده کتابخانه شامل اعضای هیات علمی، پزشکان فوق تخصص و متخصص، پرسنل درمانی و اداری بیمارستان ، پژوهشگران و دانشجویان می باشند.

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.