چشم انداز کتابخانه مرکز آموزشی در مانی آیت اله کاشانی

چشم اندازکتابخانه مرکز آموزشی در مانی آیت اله کاشانی

باتوجه به سند چشم انداز علمی کشور و ارتقائ جایگاه علمی ایران در منطقه، قطعا نقش اطلاعات در تصمیم گیری و آگاهی رسانی و دسترسی محققان و پژوهشگران به اطلاعات سازمان یافته وروزآمد، عامل مهمی محسوب می شود. لذا برای کتابخانه مرکز درمانی آیت الله کاشانی ومراکز تحقیقاتی در جهت سازماندهی و ارائه خدمات اطلاع رسانی پزشکی، و همچنین تقویت بنیه علمی گروههای آموزشی برای ایفای رسالت آموزشی در آینده ضروری به نظر می رسد.

باتوجه به اینکه دسترسی به اطلاعات سازمان یافته و روزآمد در ارائه خدمات درست و به موقع به محققان و پژوهشگران حوزه علوم پزشکی در تولید علم کشور و درراستای گسترش پزشکی مبتنی بر شواهد (EBM) و ارائه اطلاعات به موقع و مرتبط با نیاز محققان این حوزه نقش و حضور چشم گیر کتابداران و اطلاع رسانان بالینی در کنار محققان جزء لاینفک این حرکت علمی محسوب می شود.لذا کتابخانه با هدف گزاری تربیت نیروی متخصص کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی بالنی درصدد آن است تا دانش آموختگان بتوانند به بخشهایی از جامعه پزشکی که مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اطلاعات پزشکی هستند خدمات اطلاع رسانی پزشکی ارائه کنند و جامعه پزشکی و بهداشتی را در استفاده بهینه از تکنولوژی های اطلاعات پزشکی از طرق آموزش و راهنمایی کمک کنند.

 ارائه خدمات مشاوره ای  سلامت:

* مشاوره با کاربران و فرگیران به منظور خودکفا ساختن آنان در بازیابی اطلاعات و ارتقاء سواد اطلاعاتی پزشکی 

* کمک به ارتقای فعالیت های پژوهشی، آموزشی و فرهنگی بیمارستان از طریق تأمین نیازهای اطلاعاتی

* کاربران با بكارگیری شیوه های نوین کتابداری و اطلاع رسانی؛

* کمک به ارتقای دانش تخصصی کاربران کتابخانه و کارکنان بیمارستان با استفاده از تكنولوژی های پیشرفته اطلاعاتی؛

* نوآوری، تعامل و ارتباط مداوم با جامعه کتابداری جهت دستیابی به اطلاعات روزآمد و رسیدن به بهترین شیوه های ارائه خدمات؛

ارائه خدمات آموزش :

 - آموزش انفرادی کاربران در زمینه استفاده از کتابخانه

- آموزش گروهی کاربران در زمینه استفاده از کتابخانه و انواع نمایه نامه ها و چکیده ها

- همکاری در تهیه محتوای  آموزش برنامه ای برای کاربران

- آموزش، تعلیم و تقویت مهارت های اطلاع یابی دانشجویان واعضای هیئت علمی دانشگاه

- آموزش و ارتقاء سطح دانش کتابداران و اطلاع رسانان دانشگاه به طوری که به بهترین نحو پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی کاربران کتابخانه باشند.

- ارائه اطلاعات و آموزش منابع و پایگاه های اطلاعاتی پزشکی

ارائه  خدمات پژوهشی:

 - مشارکت با پژوهشگران در تهیه منابع ورفرنس های  پژوهشی

 - مشارکت در کارگاه های آموزشی و ارائه برنامه استفاده از کتابخانه

 - مشارکت در کارگاه های پژوهشی و ارائه برنامه جستجوی اطلاعات برای مروری بر مطالعات گذشته

ارائه ی خدمات کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی با استفاده از فنآوری های اطلاعاتی و ارتباطی :

  - فراهم آوردن اطلاعات پزشکی معتبر و روزآمد مورد نیاز کادر پزشکی و بالینی بیمارستان برای درمان و بهبود وضعیت بیماران

 - تدریس استفاده از منابع و اطلاعات مبتنی بر شواهد و نیز تدریس و آموزش پایگاه های اطلاعاتی بالینی و برگزاری ژورنال کلاب و کارگاه های اموزشی استفاده از منابع اطلاعاتی اشتراک دانشگاه

 -اشاعه گزينشي اطلاعات از قبيل :تدوین راهنماها، تهيه استانداردهاي جديد درماني و مراقبتي، اطلاعات جديد درخصوص بخش بيمارستاني مربوط و تلاش براي ارتقاي سطح اطلاعات متخصصان بهداشتي.

 - شرکت در خدمات توسعه و استراتژی بازاریابی برای کتابخانه های پزشکی و بیمارستانی

 - کمک در تعالی سازمانی با به کارگیری مهارت ها و توانایی مدیریت و مدنظر قرار دادن  اولویت های مهم برای سازمان های بهداشتی و درمانی

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.