اهداف کتابخانه بیمارستان

 

 در راستاي اهداف آموزشي و پژوهشي دانشگاه علوم پزشكی اصفهان و تجهيز دانشگاه به جديدترين منابع و دستاوردهاي علمي، کتابخانه های دانشگاه و از جمله کتابخانه مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی با تقويت آموزش ، پژوهش وفعاليتهاي پژوهشي اساتید ،  اعضائ هیات علمی دانشجویان  و حمايت ازتلاشهاي آموزشی و درمانی در جهت ارتقاي سلامت ، از طريق تهيه، توسعه و تسهيل دسترسي  به منابع و اطلاعات علمي مورد نيازبیمارستان و مديريت بهره برداري از اين منابع در تحقق این اهداف و برنامه ها همگام می باشد .

اهداف بلند مدت :

۱-  ارتفاء كمي و كيفي خدمات كتابخانه اي و اطلاع رساني در كتابخانه .

۲- برقراری ارتباط مداوم و منظم با کتابخانه مرکزی دانشگاه جهت نصب نسخه های جدید نرم افزار جامع كتابخانه یا ويرايش آن به منظور استانداردسازی خدمات کتابخانه ای ، گسترش کمی و کیفی پايگاه هاي الکترونیکی جديد در حوزه های پزشكي و پیراپزشکی، عضویت و سایر خدماتی که به صورت متمرکز یا نیمه-  متمرکز در ارتباط با آن کتابخانه صورت می گیرد .

اهداف کوتاه مدت :

۱- مدیریت و نظارت بر امورکلیه بخشهای کتابخانه ، بررسي و ارزيابي وضعيت موجود كتابخانه و خدمات كتابخانه اي از نظر كمي وكيفي ، به منظور شناسايي نقاط ضعف موجود در كتابخانه.و رفع اشکالات وجبران کمبود های احتمالی 

۲-  آموزش وتوانمندسازی پرسنل كتابخانه با هدف تخصصي نمودن بخش هاي مختلف كتابخانه و بهينه سازي  كيفيت ارائه خدمات كتابخانه اي و آموزش و آشنایی اعضا جهت استفاده از کتابخانه و منابع آن .

۳-  بهينه سازي مجموعه عناوين کتاب ها ومجلات الکترونیک لاتين مورد نیاز گروه هاي آموزشي مختلف .

۴- برقراری ارتباط مستمر با کتابخانه مرکزی دانشگاه به منظور تامین منابع اطلاعاتی مورد نیاز کاربران از طریق خدمات امانت بین کتابخانه ای.

۵- مديريت و هماهنگي جهت شرکت مستمردر" شوراي تخصصي و سياستگذاري كتابخانه هاي دانشگاه"و پيگيري مصوبه هاي آن شورا.  

۷- شرکت در کارگاه های آموزشی  کتابدران به منظور به روز نمودن اطلاعات و خدمات کتابداران وتوانمند سازی پرسنل کتابخانه

۸-  تهیه و تأمین منابع اطلاعاتی مورد نیاز گروه های مختلف آموزشي  مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی.

۹- وجين و رف خوانی دوره ای منابع کتابخانه به منظور ارزیابی وگسترش و بروز نمودن كتابها و منابع اطلاعاتی کتابخانه .

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.