کارگاه آموزشی سه ماه سوم:

 

ردیف

عنوان کارگاه

زمان برگزاری

گروه هدف

مدرس

فایل آموزشی

شرکت کنندگان

۱

آموزش کاربردی پایگاه بالینی up to date

روز دوشنبه

۲۵/۹/۱۳۹۸

اساتید،اعضاء هیات علمی ،دستیاران

خانم طهماسبی

محتوی آموزشی

List report

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.