کارگاه آموزشی ۱۳۹۹

 اتاق کفتمان دانش به آدرس: https://www.skyroom.online/ch/adibi1/kashani

ردیف

عنوان کارگاه

زمان برگزاری

گروه هدف

مدرس

فایل آموزشی

شرکت کنندگان

۱

کارگاه آموزشی آنلاین پایگاه اطلاعاتی   Embase             

دوشنبه

۲۲/۰۲/۱۳۹۹

اساتید،اعضاء هیات علمی ،دستیاران

دکتر علیرضا رحیمی

محتوی آموزشی

List report

۲

 

 

اساتید،اعضاء هیات علمی ،دستیاران

   

List report

۳

 

 

اساتید،اعضاء هیات علمی ،دستیاران

 

 

List report

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.