تماس با ما

 

 

 

آدرس پستی:

خیابان هزارجریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-جنب بانک رفاه کارگران-کتابخانه موید الاطباء

 

تلفن ها :

رئیس کتابخانه: ۳۷۹۲۳۸۲۴ و ۳۷۹۲۳۱۸۹

مدیر امور داخلی: ۳۷۹۲۳۹۱۰

بخش امانت: ۳۷۹۲۳۹۰۴

بخش منابع مرجع و پایان نامه ها: ۳۷۹۲۳۹۰۵

بخش فهرستنویسی و خدمات فنی:۳۷۹۲۳۹۰۳ و ۳۷۹۲۳۹۰۱ و ۳۷۹۲۳۹۰۷

بخش اطلاع رسانی: ۳۷۹۲۳۹۰۶

بخش مشاوره اطلاعاتی: ۳۷۹۲۳۹۰۸

بخش ترجمان دانش: ۳۷۹۲۳۹۰۹

 

پست الکترونیک:library@moayyed.mui.ac.ir

 

فرم ارسال درخواست

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.