معرفی کتابخانه و جامعه استفاده کننده

 

کتابخانه مؤید الاطباء در سال ۱۳۹۶ به همت خیرین در ۳ طبقه بنا شده است..این کتابخانه جنب بانک رفاه و نمازخانه دانشگاه قرار دارد.

جامعه هدف کتابخانه کلیه دانشجویان دانشگاه با تمرکز بررشته های پزشکی و داروسازی می باشد.

طبقه اول شامل بخش های امانت، مرجع، اطلاع رسانی، امور فنی و بخش مشاوره اطلاعاتی می باشد.

طبقه دوم سالن مطالعه برادران و سالن کنفرانس قراردارد.

طبقه سوم سالن مطالعه خواهران و سالن برگزاری کارگاه های آموزشی قرار دارد.

 

ویدئوی آشنایی با  کتابخانه موید الاطباء دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.