گزارش عملکرد کتابخانه

 

گزارش عملکرد کتابخانه و مرکزاطلاع رسانی مؤیداالطباء

بخش امانت و عضویت

کارکرد میز امانت

 

 

در کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی مؤیدالاطباء پس از هر دوره تأمین منابع علمی کتابخانه پس از اطلاع رسانی ازطریق تابلوی اعالنات ، ایجاد خبر در سایت کتابخانه و ارسال ایمیل به اساتید محترم، نمایشگاه کتاب به منظورایجاد انگیزه جهت حضور بیشتر در کتابخانه و آشنایی با منابع علمی جدید جهت ارتقای سطح کیفی آموزشی وپژوهشی برگزار خواهد شد که در این بخش به این امر مهم مبادرت ورزیده می شود.

 

بخش سفارشات

ﺗﻬﯿﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮔﺮوه هاي آﻣﻮزﺷﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران.

خرید کتب از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و انتشارات پارسیان.

 

 

بخش مشاوره اطالعاتی

در طول ۶ ماه شروع به کار بخش مشاوره اطلاعاتی به بسیاری از اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در زمینه های زیر پاسخ دهی شده است:

۱)%۳۸ در زمینه جستجوی مقاالت و منابع

۲)۲۶ %اعتبار سنجی مجلات

۳)۱۳ %نرم افزار مدیریت منابع

۴) ۸ %سابمیت مقاله

۵) ۵ %جستجوی پایان نامه

%۵ جستجوی و آموزش systematic revie

۷)%۳ آموزش سرقت علمی

۸)%۲پروپوزال نویسی

 

بخش اطلاع رسانی

در این بخش بیش از ۲۲۰ درخواست تحویل مدرک دریافت شد، که به تمامی آنها از طریق ارسال اصل مقاله،ارسال لینک مقاله، راهنمایی استفاده کننده در راستای دستیابی به منبع مورد نظر پاسخگویی انجام شده است.

در این بخش مجدانه به آموزش استفاده از نرم افزار کتابخانه، رفع نواقص سیستمهای رایانهای کتابخانه و حتی سیستمهای شخصی کاربران پرداخته شده است.

 

بخش فنی

در این بخش به فعالیت هایی نظیر فهرست نویسی، ثبت کتب، نمایه سازی منابع و بارگذاری منابع دیجیتالی شده پرداخته می شود که به شرح زیر به توصیف بیان می گردد:

 

 

بخش آموزش

برگزاری ۱۰ تور آشنایی با کتابخانه برای دانشجویان جدیدالورود دانشکده های پزشکی و داروسازی در دو نیمسال تحصیلی ۹۶-۹۷

 بر اساس نیازسنجی و اطلاع رسانی به معاونین پژوهشی و آموزشی و تحصیلات تکمیلی برای دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشکدههای داروسازی و پزشکی کارگاههای زیر تشکیل شده است

 

 

ارتقای وب سایت کتابخانه

قرارگرفتن صفحه کتابخانه درصفحه اصلی وب سایت دانشکده های داروسازی و پزشکی

۱) افزودن لینک اطلاع رسانی

    الف)قراردادن بخش نمایشگاه کتاب به همراه تصاویرآن

    ب) قرار دادن تصاویر تابلو اعالنات

۲) افزودن لینک آلبوم تصاویر کتابخانه

۳) افزودن نشان نظام نوین اطالعات پژوهشهای پزشکی ایران ((نوپا))

۴) افزودن آدرس اینترنتی صحیح مجموعه منابع الکترونیک در کنار لیست منایع مذکور

۵) افزودن فرم نظر سنجی آنلاین

۶) افزودن و نمایش شمارشگر تعداد بازدیدکنندگان در وب سایت

 

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.