کارگاه های آموزشی ۹۸

 

ردیف

عنوان کارگاه

جامعه هدف

مدرس

تارخ

مکان

مستندات

۱

آشنایی با سامانه نوپا با تمرکز بر سامانه منبع یاب

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

خانم میترا ابرقوییان

۹۸/۵/۲۳

کتابخانه مؤیدالاطباء

form.pdf

program.pdf

نوپا ppsx

۲

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Clinical Key

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

خانم پگاه کریمیان

۹۸/۶/۳

کتابخانه مؤیدالاطباء

form.pdf

program.pdf

clinical key.ppsx

۳

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Up to Date

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر رحیمی

۹۸/۶/۵

کتابخانه مؤیدالاطباء

form.pdf

program.pdf

up to date.ppsx

۴

آشنایی با نرم افزار مدیریت منابعMendeley

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

آقای علی نوروزی

۹۸/۶/۶

کتابخانه مؤیدالاطباء

form.pdf

program.pdf

mendeley.ppsx

۵

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Scopus

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

آقای آل مختار

۹۸/۶/۹

کتابخانه مؤیدالاطباء

form.pdf

program.pdf

scopus.ppsx

۶

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Web of Science

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

خانم دکتر زرین آبادی

۹۸/۶/۱۱

کتابخانه مؤیدالاطباء

form.pdf

program.pdf

web of science.ppsx

۷

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Embase

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

خانم دکتر زرین آبادی

۹۸/۶/۱۲

کتابخانه مؤیدالاطباء

form.pdf

program.pdf

embase.ppsx

۸

 

اشنایی با پایگاه اطلاعاتی Scopus

کتابداران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آقای آل مختار

۹۸/۶/۲۶

کتابخانه مؤیدالاطباء

 

form.pdf

program.pdf

scopuse.ppsx

۷

آموزش مقدماتی برای مطالعات مروری نظام مند کتابدار،کارشناس کتابداری،کارشناس مسئول کتابداری آقای دکتر رسول نوری،آقای علی نوروزی ۹۸/۸/۲۱

کتابخانه مؤیدالاطباء

form.pdf

program.pdf

review.pdf

۸

 

 

آموزشپایگاه اطلاعاتی pubmed کتابدار، کارشناس کتابداری،کارشناس مسئول کتابداری

خانم کبری نوری

۹۸/۹/۲۶

کتابخانه مؤیدالاطباء

 

form.pdf
program.pdf

pubmed.pptx

۹

کارگاه آشنایی با سامانه پژوهشیار کتابداران کتابخانه مؤیدالاطباء اقای سعید مهدوی اصل ۹۸/۱۰/۳

کتابخانه مؤیدالاطباء

form.pdf

program.pdf

pajooheshyar.pdf

 

۱۰

 

کارگاه آشنایی با فهرستنویسی منابع

کتابداران کتابخانه مؤیدالاطباء

خانم طاهره ربانی

۹۸/۱۰/۱۷

کتابخانه مؤیدالاطباء

form.pdf

program.pdf

سازماندهی.pptx

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.