بخش ها

بخش مشاوره اطلاعاتی:

در این بخش کتابداران متخصص به مشاوره و راهنمایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه همت می گمارند. وظایف اساسی آن به شرح ذیل می باشد:

 1. کمک درانجام جستجو در بانک های اطلاعاتی معتبر
 2. کمک در استفاده از نرم افزارهای مدیریت اطلاعات نظیر Mendeley , EndNote
 3. آشنایی با مصادیق سرقت علمی و راهکارهای مقابله با آن
 4. کمک در آماده سازی مقاله
 5. کمک در انتخاب مجله مناسب برای انتشار مقاله
 6. آشنایی با قابلیت های شبکه های اجتماعی پژوهش محور
 7. کمک در تکمیل شناسه ها و پروفایل های پژوهشی
 8. همکاری در انجام مظالعات مرور نظام مند و متاآنالیز
 9. کمک به تأمین منابع اطلاعاتی مورد نیاز در پژوهش های علمی

بخش آموزش:

این بخش که در طبقه دوم گتابخانه مستقر می باشد، مسئول نیازسنجی علمی و اطلاعاتی اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان دانشکده های پزشکی و داروسازی می باشد و بر اساس این نیازسنجی کارگاه هایی با هماهنگی معاونین محترم پژوهشی و مدیران محترم گروها به صورت اختصاصی برای هر دوره و گروه برگزار می کند؛ همچنین در شروع هر ترم کارگاه آشنایی با کتابخانه و چگونگی استفاده از نرم افزار کتابخانه را برای دانشجویان جدیدالورود دانشکده ها برگزار می نماید. این بخش مجهز به ۱۷ عدد رایانه تحت شبکه ، تخته وایت برد، و تلوزیون جهت نمایش مطالب آموزشی می باشد

بخش فنی:

فهرست نویسی، رده بندی و نمایه سازی منابع کتابخانه های دانشگاه توسط کتابخانه مویدالاطباء انجام می شود. بطور کلی وظایف این بخش در کتابخانه مؤیدالاطباء به شرح ذیل می باشد:

 1. فهرستنویسی کتب تهیه شده در تمام کتابخانه های دانشگاه بر اساس استانداردها و قواعد بین المللی
 2. نظارت و بررسی دوره ای اطلاعات فهرستنویسی تحلیلی و بازنگری رده بندی و موضوعات با توجه به اهداف و سیاست های آموزشی و پژوهشی دانشگاه
 3. رفع اشکالات احتملای موجود در اطلاعات کتابشناختی منابع موجود در نرم افزار آذرسا
 4. بررسی رکوردهای وجینی کتب مربوط به کتابخانه مؤیدالاطباء و انتقلال و یا حذف ازنرم افزار
 5. نمایه سازی پایان نامه ها و طرحهای تحقیقاتی بر اساس قواعد و اصول استاندارد بین المللی
 6. دیجیتال سازی پایان نامه ها فارغ لاتحصیلان و آپلود در نرم افزار آذرسا جهت دسترسی تمام متن به پایان نامه طبق مقررات و آیین نامه کتابخانه
 7. فهرستنویسی سی دی های آموزشی و کتب الکترونیک بر اساس قواعد و اصول استاندارد بین المللی
 8. آپلود منابع دیجیتلال در نرم افزار آذرسا جهت دسترسی کاربران کتابخانه ها به این منابع مطابق با آیین نامه استفاده از پایان نامه های کتابخانه ها

بخش امانت:

مجموعه کتب کتابخانه به صورت قفسه باز ارائه می شود. امانت کتاب ها به صورت رایانه ای و با استفاده از نرم افزار کتابخانه ای "پارس آذرخش" می باشد.

وظایف همکاران در بخش امانت سرویس دهی و کمک به مراجعین در زمینه جستجو و پیدا کردن منابع مورد نظر می باشد که طبق برنامه زمان بندی شده فعلایت می نمایند. فرایند این بخش به شرح ذیل می باشد:

 1. امانت و بازگشت منابع با استفاده از نرم افزار کتابخانه
 2. جستجوی منابع از طریق نرم افزار کتابخانه
 3. حفظ چیدمان مجموعه
 4. پیگیری دیرکرد و بازگشت منابع امانتی

بخش اطلاع رسانی(سالن مطالعه الکترونیک)

 این بخش با دارا بودن  ۱۹ عدد سیستم رایانه جهت سرچ مقاله و مطالعه الکترونیک و ۵ عدد سیستم رایانه جهت جستجوی کتاب، در طبقه همکف قرار گرفته و آماده ارائه خدمات زیر است:

 1. جستجوی و ارائه کتب الکترونیک و سایر منابع الکترونیک مورد نیاز کاربران.
 2. راهنمایی و کمک به مراجعین جهت ساخت vpn برای  دسترسی  به منابع علمی الکترونیک دانشگاه در خارج از محیط دانشگاه.
 3. سرویس دهی به ارباب رجوع وراهنمایی و کمک به آنان در استفاده از نرم افزا رهای کاربردی در جهت تهیه و تدوین مطالب علمی و کمک به آنان در رایت و یا پرینت مطالب مذکور در صورت نیاز
 4. پیگیری و کنترل مستمر پایگاه های اطلاعاتی و اطلاع رسانی به موقع به مراجعین در این خصوص.
 5.  اطلاع رسانی تمامی فعلایت ھای کتابخانه از طریق وب پیچ تخصصی کتابخانه و راھنمایی و کمک به مراجعه کنندگان در زمینه ھای اطلاع یابی و جستجو در پایگاه ھای اطلاعاتی.
 6. معرفی واطلاع رسانی منابع خریداری شده جدید به مراجعین.
 7. آگاه سازی مراجعین از اطلاعیه ھای فرستاده شده توسط کتابخانه الکترونیک دانشگاه از طریق نصب در برد و ارسال از طریق پست الکترونیک واطلاع رسانی به گروھ ھای آموزشی
 8. انجام خدمات تحویل مدرک.
 9. پاسخگویی به سوالات مراجعه کنندگان، راھنمایی وارائه راھکارھای مناسب در خصوص نحوه عضویت، استفاده از نرم افزار کتابخانه ای، استفادهاز پایگاه ھای اطلاع رسانی و..
 10. تهیه وبازبینی مطالب مربوط به وب پیج تخصصی کتابخانه وبه روز رسانی آن.
 11. اطلاع رسانی به مراجعه کنندگان در خصوص نحوه استفاده از طرح امانت بین کتابخانه ای.

بخش مرجع:

این بخش شامل پایان نامه های دانشکده های داروسازی و پزشکی، همچنین کتب مرجع از جمله اطلس ها، راهنماها،چکیده نامه ها و ... می باشد.

پایان نامه ها را می توان به صورت موقت در فضای کتابخانه مورد استفاده قراداد. لازم به ذکر است که پایان نامه ها در نرم افزار کتابخانه آپلود شده و در دسترس افراد عضو کتابخانه می باشد. کتب مرجع، علاوه بر استفاده در فضای کتابخانه در صورت عدم نیاز سایر مراجعه کنندگان به صورت یک روزه امانت داده می شود.

بخش سالن مطالعه و سالنهای آموزش :

شامل دو قسمت می باشد، طبقه اول سالن مطالعه برادران و سالن برگزاری کارگاهای آموزشی و طبقه دوم سالن مطالعه خواهران و سالن کنفرانس است.

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.