تاریخچه کتابخانه مؤید الاطباء

کتابخانه دانشکده پزشکی و داروسازی

 

  از سال ۱۳۴۱ کتابخانه‌ای جهت تأمین نیاز علمی اساتید و دانشجویان دانشکده پزشکی و داروسازی  در ساختمان دانشکده پزشکی  تأسیس شد . در سال ۱۳۴۶  دانشکده داروسازی از دانشکده پزشکی منفک شده و به صورت مستقل با عنوان دانشکده علوم دارویی مشغول فعالیت گردید و کتابخانه مستقلی نیز برای آن در ساختمان دانشکده علوم دارویی تاسیس شد.

 

کتابخانه مؤید الاطباء

 

از اردیبهشت سال ۱۳۹۶ بنابر مصالح و ضروریات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت ارتقای سطح کیفی و کمی ارائه خدمات کتابخانه به دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به خصوص دانشجویان و اعضای محترم هیأت علمی دانشکده‌های داروسازی و پزشکی با توجه به افزایش تعداد دانشجویان دانشکده‌های مذکور و به روز رسانی خدمات این دو کتابخانه در کتابخانه واحدی به نام مؤیدالاطباء ادغام گردیدند.

ساختمان کتابخانه مؤید الاطباء به همت معاون محترم پژوهشی وقت جناب آقاي دکتر نعمت بخش و خیرین با وسعت ۲۶۰۰ مترمربع تأسيس شد.

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.