امانت بین کتابخانه ای

استفاده از منابع کتابخانه های عضو طرح امانت بین کتابخانه ای

 

با توجه به عضویت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در طرح امانت بین کتابخانه ای شهر اصفهان، کاربران دانشگاه قادر خواهند بود علاوه بر استفاده از منابع موجود در کتابخانه های دانشگاه، از منابع سایر کتابخانه های عضو طرح مذکور شامل( کتابخانه مرکزی دانشگاه اصفهان، کتابخانه دانشگاه صنعتی اصفهان، کتابخانه دکتر چمران دانشگاه صنعتی مالک اشتر، کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان، کتابخانه دانشگاه پیام نور اصفهانو کتابخانه مرکزی دانشگاه هنر اصفهان) استفاده نمایند. بدین منظور  کاربران کتابخانه  که قصد استفاده از منابع کتابخانه های این طرح را دارند  جهت دریافت معرفی نامه به کتابخانه موئدالاطبا مراجعه فرمایند.

جهت استفاده از منابع کتابخانه های عضو طرح، خواهشمند است ابتدا منبع چاپی مورد نظر خود را با مراجعه به صفحه خانگی این کتابخانه ها  از طریق آدرس www.isfill.ir جستجو نموده و سپس درخواست خود را به همراه اطلاعات مربوط به رده منبع و محل نگهداری آن به کتابدار مربوطه ارائه تا به درخواست شما رسیدگی گردد.

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.