گزارش عملکرد کتابخانه (شش ماهه دوم ۱۴۰۰)

گزارش عملکرد کتابخانه (شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰)

 

خدمات بخش امانت و عضویت:

منابع امانت داده شده

منابع برگشتی

تسویه حساب

۴۹۱۸ مدرک

۴۷۲۴ مدرک

۶۸۸

 

 

 

 

خدمات امانت بین کتابخانه ای:

  1. تعداد ۱۲ کتاب ارسال شده برای کتابخانه های عضو در طرح
  2. تعداد ۵ کتاب دریافتی از کتابخانه های عضو در طرح

خدمات مشاوره اطلاعاتی:

  1. جستجو در بانک های اطلاعاتی :۱۵۰مورد
  2. کمک در استفاده از اندنوت: ۷ مورد
  3. همکاری در انجام مطالعات مرور نظامند:۱۲ مورد
  4. سابمیت مقاله: ۴ مورد

خدمات تحویل مدرک:

تعداد ۱۸۹ مقاله و کتب الکترونیک درخواست شده توسط دانشجویان و اعضای هیئت علمی و اساتید

خدمات سازماندهی:

عنوان فعالیت

عنوان فعالیت

بارگذاری پایان نامه ها       ۴۰۰عنوان

نمایه سازی پایان نامه ها  ۳۴۰عنوان

سازماندهی منابع        ۱۲۰۰ عنوان

بارگذاری فایل کتب   ۵۰۰ عنوان

اصلاح و ویرایش اطلاعات ۳۲۰۵ مورد

حذف ش ثبت منابع وجین شده ۲۴۱۰

 

 

 

 

 

 

 

خدمات رایانه ای:

  1. بروزرسانی وب سایت کتابخانه از جمله بروز رسانی محتواها و اخبار کتابخانه

 

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.