جستجوي اطلاعات منابع ديجيتال با استفاده از نرم افزار کتابخانه اي دانشگاه

يکي از انواع منابع اطلاعاتي در دسترس محققان دانشگاه، منابع ديجيتال موجود مجموعه کتابخانه هاي دانشگاه است. در حال حاضر بخشي از کتب درسي و بخش عمده پايان نامه هاي دانشگاه در قالب نسخه الکترونيکي از طريق نرم افزار کتابخانه اي آذرسا در دسترس هستند و استفاده کنندگان از خدمات کتابخانه ها قادر خواهند بود تا با انجام جستجو در اين نرم افزار به اطلاعات منابع ديجيتال مورد نياز خود دست پيدا کنند. براي جستجوي اطلاعات مذکور لازم است از نرم افزار جامع کتابخانه اي استفاده شود. در اين راهنما نحوه جستجو و مشاهده اطلاعات منابع ديجيتال کتابخانه هاي دانشگاه توضيح داده شده است.  جهت مشاهده راهنمای آموزشی به آدرس زیر مراجعه کنید :    https://www.aparat.com/v/bI4vq

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.