تسهیل دسترسی به منابع اطلاعاتی الکترونیکی دانشگاه

تسهیل دسترسی به منابع اطلاعاتی الکترونیکی دانشگاه که در قالب پایگاه‌های اطلاعاتی، مجموعه‌های الکترونیکی و سایر سامانه‌های مرتبط با پژوهش در دسترس کاربران قرار دارند یکی از ضرورتها و اهداف مدیریت اطلاع‌رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه است. در این راستا و پیرو اقدامات انجام شده از سوی ستاد امور کتابخانه‌های دانشگاه، وب‌سایت جدید کتابخانه دیجیتال دانشگاه بعنوان مرجع اصلی دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی دانشگاه به آدرس diglib.mui.ac.ir از تاریخ ۲۳ خرداد ماه سال جاری در دسترس عموم قرار گرفته است.

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.