تعطیلی کتابخانه

با عنایت به برگزاری آزمون سراسری  در روزهای هشتم لغایت یازدهم تیرماه و اعلام محدودیت تردد، از ورود کلیه دانشجویان و کارمندان به محیط دانشگاه ممانعت به عمل نموده و لذا کتابخانه نیز در روزهای مذکور تعطیل می باشد.

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.