ساعات کار کتابخانه

ساعت کار بخش های امانت ومخزن وسالن مطالعه

شنبه تا چهارشنبه 

از ساعت ۷/۳۰ تا  ۱۴بصورت یکسره

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.