بخش امانت

اين بخش شنبه تا چهارشنبه از ۷:۳۰تا۱۴ با همكاري ۵نفر كتابدار در ۲شيفت متوالي به طور يكسره پاسخگوي نياز مراجعه كنندگان مي باشد.

مجموعه كتب كتابخانه به صورت قفسه باز ارائه مي شود. امانت کتاب ها به صورت رايانه اي و با استفاده از نرم افزار کتابخانه اي "پارس آذرخش" مي باشد.

وظايف همکاران در بخش امانت سرويس دهي و کمک به مراجعين در زمينه جستجو و پيدا کردن منابع مورد نظر مي باشد که طبق برنامه زمان بندي شده فعاليت مي نمايند.

 همکاران:  خانم ها (عرب زاده- ايزدپناه - شریفی) وآقایان(نایبی ونوروزي)

تعداد کل کتب موجود در حال حاضر ۱۰۴۶۲عنوان و تعداد ۲۷۳۵۰  جلد مي باشد.  از اين تعداد۵۹۴۵ عنوان به تعداد ۱۹۵۰۳ جلد فارسي و ۴۵۱۷ عنوان به تعداد  ۷۸۴۷جلد لاتين و از تعداد کل كتب موجود۴۲۴ عنوان به تعداد ۱۰۱۳ جلد کتب مرجع  مي باشد.    

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.