پرسنل کتابخانه

 

نام و نام خانوادگی

علی نوروزی

 

مدرک و رشته تحصیلی

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

سمت

     مسئول کتابخانه

 

 

تلفن

۳۷۹۲۷۵۳۱

پست الکترونیک

A_norouzi@Azh.mui.ac.ir

نام و نام خانوادگی

خدیجه ایزدپناه

مدرک و رشته تحصیلی

کارشناس تاریخ

سمت کارشناس کتابداری واطلاع رسانی

 

 

تلفن

۳۷۹۲۷۵۳۰

پست الکترونیک

izadpanah@nm.mui.ac.ir

نام و نام خانوادگی

  الهه عرب زاده                                                  

مدرک و رشته تحصیلی

کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی

سمت کارشناس کتابداری واطلاع رسانی

 

تلفن

۳۷۹۲۷۵۳۰

پست الکترونیک

arabzadeh@nm.mui.ac.ir

نام و نام خانوادگی

رحمت اله نایبی

مدرک و رشته تحصیلی

کارشناس ارشد  علم اطلاعات و دانش شناسی

سمت کارشناس کتابداری واطلاع رسانی

 

تلفن

۳۷۹۲۷۵۳۰

پست الکترونیک

 

nayebi@nm.mui.ac.ir

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.