تماس با ما

تلفن: ۷۵۳۱ - ۳۷۹۲۷۵۳۰ -۰۳۱

نمابر:۳۶۶۹۹۳۹۸

پست الکترونیک:library@nm.mui.ac.ir

آدرس پستی:

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی، کتابخانه

کد پستی:۸۱۷۴۶۸۳۴۶۱

فرم درخواست 

ساعت کار کتابخانه : شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷/۳۰ تا  ۱۷بصورت یکسره                                                      

 

 

 

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.