تاریخچه

 

 هدف نهايي هر كتابخانه‌اي فراهم آوري وسايل دسترسي به هر نوع اطلاعات براي هر كس در هر زمان و مكان و مهم‌تر از همه، اهميت دادن به ديدگاه استفاده‌كنندگان از كتابخانه است. توسعه جوامع انساني، ارتباط ناگسستني با كتاب و كتابخانه‌ها دارد و اهميت اين مراكز بر كسي پوشيده نيست.

كتابخانه دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان در سال۱۳۴۷ در محلي غير از محل فعلي با عنوان آموزشگاه عالي پرستاري با ۵۰۰ جلد کتاب با هدف گردآوري منابع علمي و معتبر در زمينه پرستاري و مامايي و علوم وابسته آن و فراهم آوري خدمات متناسب با نياز مراجعين دانشكده تاسيس و در سال ۱۳۵۵ به محل فعلي منتقل گرديد. کتابخانه در بال راست ضلع غربي طبقه اول قرار دارد. سيستم قفسه بندي كتب از نوع باز ( دسترسي آزاد مراجعه كننده) است و كتابها بر اساس رده بنديLC , NLMطبقه بندي شده اند. از سال ۱۳۸۱ كتابخانه مجهز به سيستم کامپيوتري امانت و جستجو با نصب " نرم افزار جامع پارس آذرخش" گرديد. هم چنين كاربران از طريق شبكه داخلي به اطلاعات كتابخانه هاي تحت پوشش دانشگاه از طريق همين نرم افزار در کتابخانه دانشكده و در قسمتهاي ديگر دانشکده از طريق سايت کتابخانه مرکزي دسترسي دارند.

خدمات جستجوي اطلاعات ماشيني كتابخانه در سال ۱۳۷۱ به صورت offlineبر روي بانكهاي اطلاعاتي Medline, آغاز به كار كرد . در حال حاضر جستجوي اطلاعات از طريق موتورهاي جستجوي متداول اطلاعات و هم چنين توليدكنندگان اطلاعات در سطح جهاني مانندScopus, Science direct, ovid  ,Elsevier, و ..به شكل وسيعي در حال بهره برداري است.

 

کتابها شامل موضوعات: روانشناسي، اسلام، مديريت، آموزش، روش تحقيق و کليه مباحث پزشکي مي باشد.

 

مهمترين موضوعات کتابخانه عبارتند از:

 

۱.پرستاري شامل: داخلي جراحي، فن، بهداشت، اطفال، روان پرستاري

۲. مامايي شامل: بارداري و زايمان، زنان، بهداشت مادر و کودک و تنظيم خانواده، آموزش مامايي

۳. اتاق عمل

 

کتابخانه شامل بخشهاي امانت، مرجع، پايان نامه، مجلات و اطلاع رساني مي باشد.

سالن مطالعه خواهران در طبقه پايين و سالن مطالعه برادران در طبقه فوقاني کتابخانه قرار دارد.

تعداد کل کتب موجود در حال حاضر ۱۰۴۶۲عنوان و تعداد ۲۷۳۵۰  جلد مي باشد.  از اين تعداد۵۹۴۵ عنوان به تعداد ۱۹۵۰۳ جلد فارسي و ۴۵۱۷ عنوان به تعداد  ۷۸۴۷جلد لاتين و از تعداد کل كتب موجود۴۲۴ عنوان به تعداد ۱۰۱۳ جلد کتب مرجع  مي باشد.    

   تعداد کل پايان نامه هاي کارشناسی ارشد ۹۳۰عنوان و دکتري ۱۲۸عنوان مي باشد .

 تعداد کل طرح هاي تحقيقاتي  ۲۵۷ عنوان مي باشد.

مساحت کتابخانه ۶۱۳ متر مربع مي باشد.

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.