چشم انداز کتابخانه

کتابخانه دانشکده پرستاری ومامایی  باروحیه همکاری و تلاش گروهی برآن است تا جهت ارتقای  سواد اطلاعاتی

، فراهم آوری مجموعه ایی حاوی جدیدترین و مناسبترین اطلاعات با توجه به نیاز کاربران، شناسایی سطح

نیازها و تأمین سریع و مکفی؛ سهم خود را در ارتقای افزایش کیفیت تولید علم، آموزش و پژوهش ایفا کند

 بدین منظور از ساختارهای نوین عرضه اطلاعات و فناوری با اتکا به نیروی انسانی کارآمد بهره برده و در

این راستا از پیشنهادات و انتقادات سازنده اعضای محترم هیأت علمی، دانشجویان و سایر کاربران استفاده میکند

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.