تاریخچه

تاریخچه و معرفی کتابخانه :         

 

         

 

مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی درسال۱۳۳۲ در زمینی به مساحت ۲۵۰۰۰ متر مربع و با بخش های اداری ودرمانی تاسیس  گردید.

واحد کتابخانه در ابتدا باتوجه به هدف رفع نیازهای آموزشی وپژوهشی  مجموعه منابع طلاعاتی را با تعداد نسخه کتاب شروع نمود که محل آن در انتهای قسمت اداری بیمارستان قرار داشت، در آن ایام تعداد مجموعه کتب و نشریات ادواری بسیار محدود  بود تا اینکه در سال ۱۳۷۵ تغییرات ساختاری مهمی در واحد کتابخانه باتوجه گسترش فضای فیزیکی وبخش های بیمارستان با ساخت ساختمان شماره ۲ ایجاد گردید.واکنون کتابخانه ومجموعه سالن های مطالعه وواحد تحقیقات بالینی درطبقه دوم که از لحاظ موقعیت جغرافیایی، در قلب پاویون پزشکان قرارگرفته  است. فضای مخزن و واحد اطلاع رسانی پزشکی  در حدود ۱۵۰ متر مربع مساحت دارد سالن های مطالعه برادران و خواهران جمعا ۲۵۰متر مربع که گنجایش سالن مطالعه ۹۰  نفر می باشد.

درابتدا سیستم امانت وگردش منابع اطلاعاتی بصورت دستی امانت کارت وشلف انجام می گرفت که باتوسعه خدمات کتابخانه ای وتهیه نرم افزاری کتابخانه ای پارس آذرخش (که جهت ذخیره اطلاعات کتابشناختی و جستجوی منابع مورد استفاده قرار می گیرد.) درمحیط ویندوزوسپس باگسترش فضای وب ، سیتم نرم افزار کتابخانه آذرسا به روز رسانی گردید.کتابخانه در حال حاضر دارای بخش امانت وگردش منابع اطلاعاتی - بخش  اطلاع رسانی پزشکی -بخش سازماندهی   و تهیه منابع اطلاعاتی خدمات فنی  تشکیل شده است و آماده ارائه خدمت به اساتید،  دستیاران  ، کارکنان و دانشجویان می باشد. 

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.